BÅTBILDER


Det här är en av de första bilderna som togs på båtbygget i Kalmarsand, Bålsta. Byggplatsen ligger längst inne i viken på norra sidan och hyrdes av familjen Forsell.
Vi har fått delar av kölstocken på plats och håller på att fästa spanten. Det ser väldigt lite ut för världen men planering och anskaffandet av både båtmaterial och utrustning har pågått i flera år.Efter att alla bottenplåtarna har kommit på plats så börjar man skönja konturerna. Akterpartiet som också sitter på plats modifierades och gjordes något rundat istället för helt platt som ritningen visade.Lillasyster Ingmari var en hejare på att banka och slå plåt när hon beslutat sig för att hjälpa till. Inget kunde hindra henne från att medverka i bygget.Vartefter sidoplåtarna kom på plats så steg förhoppningen om att bygget skulle bli klart någon gång i framtiden. Plåten som jag håller i blev den enda som slog sig och fick bytas ut.Som de flesta privata båtbyggare såg vi till att det blev ett ordentligt mantåg runt båten. Här fyller det även en funktion som säkerhet under byggtiden eftersom det var ganska högt från däck till mark.En milstolpe är klar, alla botten- och sidplåtar sitter på plats. Även rodret är monterat. Vid den här tiden kunde vi aldrig föreställa oss vilka ombyggnader som skulle behövas i aktern.Däcket är klart och arbetena med överbyggnaden pågår för fullt. Nu börjar man se hur det skall se ut. Ungefär vid den här tiden fick jag ett minne för livet. När jag satt på fördäcket och slipade svetsarna tog min far upp ett hål i däcket underifrån med skärbrännaren precis där jag satt.Vi monterade de öppningsbara sidofönstren i för- och akterruffen på byggplatsen men alla andra rutor sattes i när båten låg i hemmahamnen. Hålen för de främre rutorna i förruffen är inte upptagna ännu.Nu drar traktorn oss till sjön, men båten är i detta stadium mer att likna vid ett äggskal än en fullvärdig båt. Vi var klart oroliga för att båten skulle kunna välta under transporten ner till sjön eftersom marken lutade riktigt ordentligt.En klubbkamrat i båtklubben BMK bogserade oss till hemmahamnen i Mariehäll. Båtklubben hade varit snäll nog att hålla en båtplats åt oss i över ett år. Vi hoppades nu på att det skulle bli en mild vinter så att vi kunde fortsätta arbeta med båten under vinterhalvåret. Styrsystemet var inte klart så vi fick använda en provisorisk 5 meters rorkult och vid girarna fick man springa några meter varje gång.Äntligen ute i rätta elementet för egen maskinHär ligger Tjalle säkert förtöjd i skärgården.Instrumenteringen har blivit ganska omfattande genom åren. Grafiskt ekolod 3 kW, Radar 5 kW, VHF, Mobil tel och Sjökortsplotter baserad på GPS/PC hör bl.a till utrustningen.
Styrhytten sedd akterut.Förruffen.Styrhytten på kvällen i fotogenlampans skenAkterruffen
En kvällsvy från aktern av Tjalle