Up.
Roslagsbanan

Brevlådefästet skvallrar om vagnens förflutna på Djursholmsbanan. Intressant nog sitter brevlådefästet i andra änden på samma sida, vilket gör att brevlådan satt på bakre vänstra hörnet (den normala placeringen för t ex spårvagnar i vänstertrafik) för tåg i riktnting Djursholm, men på bakre högra hörnet för tåg i riktning Stockholm. Därmed satt brevlådan aldrig på samma sida som värmekablen. Tryckluften kopplas för övrigt normalt på samma sida som värmekablen. (SRJ 70 2010-07-04)

SRJ nr före 1920

SRJ nr efter 1920

SJ nr

Lev år

Slop år

Nuv ägare

Vikt

Anm

518

68

880

1914


RBv


Var smörjvagn på 1970-talet, dvs var hade utrustning för smörjning av rälsen.

519

69

881

1914

1971

AGJ520

70

882

1916

1971

SRJmf521

71

883

1916

1971

SRJmfTrots att vagnarna är av samma typ, kan inredningen skilja sig åt. SRJ 70 till vänster, SRJ 71 till höger (2010-07-04).

Dörren till toaletten. Överst till höger i bild skymtar strömställaren för värmen och under finns nödbromsen, som är av enklate slag: en kran som öppnar bromsledningen. (SRJ 71 2010-07-04)

SRJ 68-71 (även 518-521), SJ 880-883

Denna vagnserie, där faktiskt samtliga vagnar är bevarade, levererades av ASEA i två omgångar. Leverantören gör att det ligger nära till hands att anta att vagnarna var avsedda för Djursholmstågen. Vagnarna är/var dock utrustade med toalett och gasbelysning och var därmed fullt användbara på ånglinjerna också.

SRJ 70 i Marielund 2010-07-04

Dubbelt belysningssystem: gas flankerat av två glödlampor (SRJ 71 2010-07-04)

Till sidans topp.