Up.
Roslagsbanan

SRJ införskaffade ett antal öppna boggigodsvagnar litt No åren 1896–1898. Dessa lastade 17 ton. År 1908 leverades 15 vagnar med lite större bärighet, 20 ton och littrerades No1.  Inspirationen sägs ha varit en liknande vagn levererad till Lelångenbanan år 1895. Tretton av 1897 års vagnar utrustades för att kunna bära en lös personvagnskorg, och kunde således användas både som person- och godsvagn.

På 1940-talet moderniserades vagnarna i en serie steg (utom vagnarna 197-200):

Observera att vagnarna inte levererades i nummerordning.

Lev.

SRJ nr

SJ nr

Litt

Tillverkare

Anmärkning

1898

192–196


No

Atlas


1897

197–209


No

Atlas

Dessa gick lång tid som personvagnar. Se nedan.

1896

210–214


No

Landskrona NMV


1897

215–219


No

Atlas


1908

601–615


No1

Fole


Vagnar som gick som personvagnsar

Nr


Trycklufts-broms

Belysning

Ångvärme-ledning

Efter person-vagnstiden

197

Personvagn 1919

Ledning 1919

Broms 1927

Fotogen 1919

Acetylen 1927

1919

Redskapsvagn 1941

198

Personvagn 1919

Ledning 1919

Broms 1927

Fotogen 1919

Acetylen 1927

1919

Redskapsvagn 1941

199

Sommarvagn 1918

Efterhand ja

Efterhand acetylen

Efterhand

Fo år 1943, nr 242 år 1953

200

Sommarvagn 1918

Efterhand ja

Efterhand acetylen

Efterhand

Fo år 1943, nr 243 år 1953

201

Sommarvagn tidigt 1900-tal

Ledning 1909

Fotogen

Nej

Åter No 1937–1940

202

203

204

205

206

207

208

209

No 198 på Uppsala Östra år 2010. Vagnskorgen är en replik av den äldsta modellen byggd av SRJmf. Just den här modellen satt snarast på vagnarna 201-209 och ej på på vagn 198.

SRJ boggigodsvagnar, varav ett antal hade lös personvagnskorg

Litt No, No1 på 1940-talet ombyggda till Ob, Ob1

Källor: Stig Lundin, inlägg i Järnvägshistoriskt forum 29 nov 2007; ”Re: Ob och Ob1”

Till sidans topp.