Up.
Roslagsbanan

Ovan: foto ur SRJ 50-årsbok. Antagligen vagn nr 1, eftersom den inte verkar ha postkupé. I samband med 50-årsjubiléet satte SRJ ihop ett ”historiskt” tåg med bara de äldsta vagnarna (draget av ett av de äldsta loken).

Till vänster: Förslagsritning på vagn 1 och 2. Bilden hämtad från Roslagsbanan och bygden [1985]

Exteriör och interiör av SRJ 14, efter restaureringen. Båda fotografierna tagna 2010-07-07, exteriören i Marielund.

SRJ 1-20

Dessa, Rimbobanans ursprungliga personvagnar, är de enda tvåaxliga personvagnar som SRJ anskaffade. Det är mycket ovanligt; de flesta järnvägar skaffade tvåaxliga personvagnar långt in på 1900-talet.

Vagnarna levererades i tre omgångar. Att döma av viktskillnader och antalet sittplatser verkar det finnas skillnader mellan 1885 års vagnar och de övriga. Vissa vagnar hade tre dubbelfönster, medan alla de bevarade har fyra. Vilka som hade tre dubbelfönster är inte klart, men en kvalificerad gissning är att det bara var vagnarna 1 och 2.

Tillverkare: Atlas
Längd 7,82 m; hjulbas 3,48 m (enligt 1913 års vagnförteckning).

Nr

Tillv år

Litt

Omb

till, år

Spl 1913†

Vikt 1913†

Slop år

Skrot år

Anmärkning

1

1885

B

C 1910

16

6,35

1925

s.å.

Ej ombyggd, endast omlittrerad

2

1885

B

CD 1909

3

6,2

1940

s.å.

Kan ha varit littrerad BD någon tid Två kupéer ombyggda till postkupé, en fd andraklasskupé kvar‡

3

1885

BC

C 1909

25

5,85

1926

s.å.

Ej ombyggd, endast omlittrerad

4

1885

BC

C  1909

25

5,85

1926

s.å.

Ej ombyggd, endast omlittrerad

5

1885

C

CD f 1913

20

5,75

1930

s.å.

En kupé ombyggd till postkupé‡

6

1885

C

CD f 1913

7

6,1

1940

i.u.

Tre kupéer ombyggda till postkupé‡

7

1885

C

CD f 1913

20

5,75

1940

s.å.

En kupé ombyggd till postkupe‡

8

1885

C


31

5,35

1933

i.u.


9

1885

C


31

5,35

1939

bev SRJmf

1964 SJ tjv 606413 Manskapsvagn Öst

10

1885

C


31

5,35

i.u.

1963


11

1886

B

C 1910

20

5,90

i.u.

i.u.

Ej ombyggd, endast omlittrerad

12

1886

B

C 1910

20

5,90

1926

i.u.

Ej ombyggd, endast omlittrerad

13

1886

C


30

5,80

i.u.

1966


14

1886

C


30

5,8

1939

bev SRJmf

1964 SJ tjv 606414 Materialvagn Öst

15

1886

C

CD f 1913 (f 1908)

7

6,1

i.u.

bev JTJ

Tre kupéer ombyggda till postkupe‡

16

1887

C


30

5,80

i.u.

1948


17

1887

C


30

5,80

i.u.

i.u.


18

1887

C


30

6,00.

i.u.

1963


19

1887

BC

C 1910

25

5,35

i.u.

1963


20

1887

B

B/sjv i.u.

20

6,6

i.u.

1963

Omlittrerad till C/sjv 1923

† Sittplats- och viktuppgifterna ur vagnförteckningen 1913.
‡ Hur stor del av vagnarna som byggdes om till postkupé är en gissning baserad på antalet sittplatser efter ombyggnaden.
Text i avvikande färg avser uppgifter som inte är kontrollerade.

Källor: Rx 4/86, Skendöd.

Analys av antalet sittplatser år 1913

De tio första vagnarna tycks skilja sig åt en smula från de yngre.

Beträffande antalet sittplatser  i kupéer, så brukar kupéerna vid vagnsändarna ha en sittplats mindre, på grund av att gaveldörren helst ska ligga i mitten av vagnen.

Till sidans topp.

Litt

År

Nr

Spl

Tänkbar kupeindelning

Anmärkningar

C

1885

5-10

31

8+8+8+7


C

1886-7

13-18

30

7+8+8+7


BC

1885-7

3-4, 19

25

7+8+7+3 alt 7+8+6+4

Understrukna siffror förstaklasskupé.

B

1885

1-2

16

4+12 (dubbelkupé)


B

1886-7

11-12, 20

20

4+6+6+4 alt 10 + 10

Två dubbelkupéer troligast, annars vore  5+6+6+5 ett naturligare alternativ.