Up.
Roslagsbanan


SRJ nr

SJ nr

Littera

Till SRJ

Tillv.

Anmärkning

1–20


B, BC, C, CD

1885–1887

Atlas


21–22


Släpvagn

1890

Kockum

Fd Djursholmsbanan 1–2. Till SRJ 1892

1–2

943–944

DFo

(1921)

Kockum

Fd nr 83–84

3

945

DFo

(1899)

Atlas

Fd nr 29

4–5

173–174

DF

(1940)

Kalmar

Fd nr 99–100

7-13


Släpvagn

(1905–1908)


Före 1946 motorvagnarna 7-13

14


Släpvagn

(1910)


Före 1957 motorvagn 14 , fd släpvagn 514

20


CoSommarvagn, fd nr 85, fd motorvagn 5

21

858

CoFd DHJ 1

22

859

CoFd DHJ 9

23–24


Släpvagn

1895

Atlas

Har möjligen hetat Djursholmsbanan 3–4

25-32

Se anm

Co, DFo

1896-1899

Atlas

28 = SJ 860, 29 = SRJ 3 = SJ 945

33–35

861–863

BCo

1899

Atlas


36–38


Co

1902

Falun

Sommarvagnar

39–41


Släpvagn

1904

Södertelje


42–45


Släpvagn

1906

Fole


46–49

864–867

Co

1904–1905

Vabis


Se anm1906–1920


Vagnarna fick nummer i 500–serien

50–51

868–869

Co

(1906)


Före 1920 nr 500–508 ej i ordning

52–53

941–942

Bo

1920–1921

Bauzen


54


Släpvagn

(1910)

ASJL

Före 1920 nr 515

55–56


Släpvagn

(1910)

Arlöv

Före 1920 nr 516–517

57–58


BCo

(1897)

Kockum

Före 1920 nr 509–510, fd ULJ V–VI

59–65

871–877

Co

(1906-1908)

Fole

Före 1920 nr 500-508 ej i ordning

66–67

878–879

Släpvagn

(1911)

Södertelje

Före 1920 nr 511–512

68–71

880–883

Släpvagn

(1914–1916)

ASEA

Före 1920 mr 518–521. Samtliga bevarade

72

884

Co

(1913)

ASJL

Före 1920 nr 522, fd VSBJ 202

73–82

885–894

Co

1920–1921

Bauzen


83–84

943–944

DFo

1921

Kockum

Senare nr 1–2

85


Öppen släpv.

1929

SRJ

Underrede från mv 5. Senare nr 20

83–85

895–897

Co

1954

ASJL


86–89

898–901

Släpvagn

1936

ASEA


90–94

902–906

Co

1937

Bauzen


95–96

907–908

Släpvagn

1939

ASEA


97–98

909–910

Co

1939

Bauzen


99–100

173–174

DF

1940

Kalmar

Senare nr 4–5

99–100

911–912

Co

1954

ASJL

911 ombyggd till Bup 118

101–102

913–914

Co

1941

Bauzen


103–104

915–916

Co

1941

Sv Maskinverk en

Har ibland kallats Södertäljepass resp Bo6p

105


Co

1941 (1924)

Deutsche Werke

Fd motorvagn 101, ombyggd av SRJ 1941.

106–111

917–922

Co

1944

Bautzen


Se anm(1946)


Motorvagnarna 7-13 ombyggda till släp med samma nummer

112–119

923–930

Co

1948–1949

ASJL

”Norrtäljepassvagnarna”

Se anm(1954)


Fick vakanta nummer 83–85, 99–100

120–129

931–940

Co

1956

ASJL

Ombyggda till Bup 108-117, ej i ordning

Se anm(1957)


Motorvagn 14 ombyggd till släp med samma nummer


851–857

Co

1961

ASJA

Ombyggda till Bup 101 (100)-107

197-209


NCo

190?-1920 (1897)


Godsvagnar med sommarvagnskorg, ej ombyggda i ordning

500–508

Se anm

Co

1906–1908

Fole

Omnumrerade 1920, se 50–51, 59–65 ovan

509–510


BCo

1909 (1897)

Kockum

Fd ULJ, V–VI, se 57–58 ovan

511–512

878–879

Släpvagn

1911

Södertelje

Omnumrerade 1920, se 66–67 ovan

513

Fd vagn 500, se detta nummer

514–515


Släpvagn

1910

ASJL

514 se motorvagn 14, 515 se 54 ovan

516–517


Släpvagn

1910

Arlöv

Omumrerade 1920, se 55–56 ovan

518–521

880–883

Släpvagn

1914–1916

ASEA

Omnumrerade 1920, se 68–71 ovan

522

884

Co

1917 (1913)

ASJL

Fd VSBJ 202, se 72 ovan

551–553


C, D

1909 (1876)

Atlas

Fd ULJ I-III

554


Co sedan C

1909 (1890)

ULNJ

Fd ULJ IX. Bevarad SRJmf.

555–564


B, BC, C, CD

1909 (1884)

Kockum

Fd LNJ I–X

Personvagnar inregistrerade hos SRJ eller SJ

Stockholm–Rimbo Järnväg numrerade ursprungligen sina personvagnar löpande från nummer 1 och godsvagnarna löpande från nummer 50. Det gick bra tills SRJ skulle skaffa sin femtionde personvagn. Denna fick istället nummer 500, och nya (eller övertagna) vagnar numrerades i 500-serien. År 1920 gjorde SRJ en omnumrering så att nummer 50 och uppåt frigjordes för personvagnar. 500-vagnarna numrerades om, i den mån de fanns kvar. Senare leveranser numrerades löpande upp till 129. 1954 års vagnar fick dock nummer som gjorts vakanta genom att  vissa vagnar omnumrerats. Vissa omnumreringar gjordes framför allt på 1950-talet. Dessa omnumreringar visas med avvikande färg i tabellen nedan.

Personvagnar inregistrerade hos DHJ, ULJ eller LNJ

Av alla järnvägsbolagen i Roslqgen var det bara de äldsta, ULJ, DHJ, LNJ, SRJ samt Djursholmsbanan som hade egna vagnar. Djursholmsbanan redovisas på sidan om SRJ personvagnar. De övriga redovisas här.

Samtliga vagnar från ULJ (utom några provisoriska sommarvagnar) och LNJ, samt några vagnar från DHJ togs över av SRJ och har även SRJ-nummer.

Dannemora–Hargs järnväg

Källa: Liljedahl, Skendöd


Nr f

1901

Nr e

1901

Tillverkare

År och litt

Slop

Skrot

Anmärkning

1

5

Kristineh mek verkst

1876 AC

187? ACD

1901 CD

1916 D1914 Underrede från NNm 130

2

2

Kristineh mek verkst

1877 AC

19233

3

Kristineh mek verkst

1877 C

187? CD

1914 Sjukvagn

1933


1914 förlängd, längre hjulbas

4

4

Kristineh mek verkst

1877 C

187? CD

1914 D

19335

8

Fd obekant godsv.

1899 C

1909?


Ursprungligen N-vagn från 1883

6

6

Fd obekant godsv.

1900 C

1923

1923

Ursprungligen N-vagn från 1883


7

DHJ

1901 C

e 1949 f 1959

e 1949
f 1959

1909/1913 Teakklädsel 18 spl


1

Södertelje verkst.

1901 BCDo

1913 BCo

1939 Co

1963

1963

SRJ 21, SJ 858


9

ASJL

1913 BCo

1939 Co†Inbyggda plattformar ca 1949. I samband med detta revs andraklass-inredningen
SRJ 22, SJ 859, bevarad SRJmf

Uppsala–Länna järnväg

Källa: V48, Skendöd, Lennabanorna


Nr ULJ

Nr SRJ

Tillverkare

År och littera

Slop

Skrot

Anmärkning

I

551

Atlas

1876 C
II

552

Atlas

1876 C

obekant år D
III

553

Atlas

1876 C
?1877 NCLös sommarvagn på godsvagn

?1877 NCLös sommarvagn på godsvagn

?1877 NCLös sommarvagn på godsvagn

IV

554

ULNJ verkstad

1890 Co

1896 CKorg skrot 30-talet underrede tjvagn. Bevarad och återuppbyggd SRJmf

V

509, 57

Kockum

1897 BCo

1916 Co, ny korg?Förstörd av brand. Underredet ev rälstransportvagn 617551 år 1961.

VI

510, 58

SJ 870

Kockum

1897 BCo

1916 Co, ny korg?


1964


Länna–Norrtelje järnväg

Samtliga vagnar tillverkade av Kockum år 1884

Källa: Rx 1/92


Nr LNJ

Nr SRJ

Litt

Ändr

år

till

litt

Slop

Skrot

Anmärkning

I

555

B

1910

C
II

556

B

1910

C
III

557

BC

1910

C
IV

558

BC

1910

C
V

559

C


VI

560

C


VII

561

C


VIII

562

CD

1910

C
IX

563

CD

1910

C
X

564

C


† Endast omlittrerad; ej ombyggd.

Till sidans topp.