Up.
Roslagsbanan

Vagnslittera
i urvalASEA

Alllmänna Svenska Elaktiebolaget (Västerås)

ASJ F

AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Falun

ASJ L

AB Svenska Järnvägsverkstäderna, LinköpingHuvudlittera

A

Första klass

B

Andra klass

C

Tredje klass

D

Postkupé

F

Resgodsavdelning

N

Öppen godsvagn

O


Underlittera (SRJ om ej annat anges)

0

Boggivagn

b

Fyraxlig vagn (normalt boggivagn)

I tabellen beskrivs litterasystemet före 1970 års stora omläggning. Ett littera består av ett huvudlittera som skrivs med en eller flera versaler. Sedan följer i före-kommande fall den s. k. bogginollan samt underlittera som skrivs med gemener och löpnummer.
I princip hade varje järnvägsförvaltning sitt eget litterasystem, men skillnaderna mellan de två järnvägsbolag som är intressanta här, SRJ och SJ, är små.
Det finns tre tillfällen när vagnslittera förändrats i stor skala:

1956 då första klass togs bort; andraklassvagnar blev då ommärkta till förstaklass, medan tredjeklass blev andraklass. Co-vagnarna littrerades då om till Bo, o. s. v.

1960 då SRJ inkorporerades med SJ. För personvagnar var enda ändringen att Bo blev Bop. För godsvagnar kunde ändringarna bli mer omfattande.

1970 då bland annat bogginollan togs bort och huvudlittera X ändrades från tung motorvagn till elektrisk motorvagn. De mest omfattande ändringarna gällde dock godsvagnar, och sådana fanns knappt kvar då på Roslagsbanan. Underlittera började dessutom skrivas med versaler. Bop blev BP, Xoa7p blev X7P och YBo5p blev YP.

Järnvägssignaturer

Järnvägsbolag

SRJ

Stockholm - Rimbo Järnväg (marknadsfördes ofta som Stockholm - Roslagens Järnvägar, men det är inte det formella namnet)

DHJ

Dannemora - Hargs Järnväg

ULJ

Upsala - Länna Järnväg

LNJ

Länna - Norrtälje Järnväg

Museijärnvägar

SRJmf

Stockholm - Roslagens Järnvägar museiförening (marknadsförs ofta som ULJ, men namnet undviks här för att undvika förväxlingm med det historiska ULJ)

AGJ

Anten - Gräfsnäs Järnväg

Fordonstillverkare

Till sidans topp.