SVENSKA 6-9

Mejla din textmailto:ryspons@gmail.com?subject=Ryspons
Svenska_files/Presentation%20av%20svenska.pdf
 
Hur bra är du på att
uttrycka dig i tal?Tala_matris.html
Färdigheter för skolår 6 Lasning_skolar_6.html
Färdigheter för skolår 6 Tala_skolar_6.html
Färdigheter för skolår 7Lasning_skolar_7.html
Färdigheter för skolår 7 Tala_skolar_7.html
Färdigheter för skolår 8 Lasning_skolar_8.html
Färdigheter för skolår 8 Tala_skolar_8.html
Färdigheter för skolår 9Lasning_skolar_9.html
Färdigheter för skolår 9 Tala_skolar_9.html
Hur bra är du 
på att läsa?Lasa_matris.html
MaterialLasa.html
MaterialTala.html
TipsLasa_tips.html
TipsTala_tips.html
Färdigheter för skolår 8 Reflektion_skolar_8.html
Färdigheter för skolår 7 Reflektion_skolar_7.html
Färdigheter för skolår 6 Reflektion_skolar_6.html
Hur bra är du 
på att reflektera?Reflektera_matris.html
TipsReflektera_tips.html
MaterialReflektera.html
Färdigheter för skolår 8 Skriva_skolar_8.html
Färdigheter för skolår 7 Skriva_skolar_7.html
Färdigheter för skolår 6 Skriva_skolar_6.html
Hur bra är du på att 
uttrycka dig i skrift?Skriva_matris.html
MaterialSkriva.html
TipsSkriva.html
Färdigheter för skolår 9 Reflektion_skolar_9.html
Färdigheter för skolår 9 Skriva_skolar_9.html
Exempel på omdömeOmdome.html
Svensk-ämnetSvenska_files/Presentation%20av%20svenska_1.pdf
Lärar-deklarationSvenska_files/La%CC%88rardeklaration.pdf