Radiopassning VHF-information

 

 

Runns Båtförbund
Sammanställer anropssignaler på VHF-radio över Runn

Ni som har en VHF-radio i båten skicka in
namn, båtklubb och anropssignal så läggs de ut på hemsidan
så alla kan anropa varandra på sjön tex. vid nödsituationer m m.
e-post:  Runns Båtförbund
 

 

Dala Airport

Har ingen passning längre på VHF
 

 
 

 
 


VHF-radio anropssignaler för 
fritidsbåtar/yrkestrafik/org. på Runn

 
  Namn Båtklubb/org. Anropssignal  
  Räddningstjänsten Räddningstjänsten Falun FLAMMAN
 
  Slussbruden Rederi Runn SLUSSBRUDEN
 
  Slussbruden hamnen Rederi Runn SJÖSTUGAN
 
  Slusscaféet Slussen Falun SLUSSVAKTARN  
 
  Tony Norström Ornäs Båtklubb MINANDRA
 
  Björn Gossas Ornäs Båtklubb MISSYOU
 
  Peter Eriksson Falu Båtklubb MAIDRIM
 
  Bengt Brodd Strands Båtklubb Ms/HOLIDAY
 
  Jim Lindqvist Stabergs Båtklubb LISS/SC-2215
 
  Petter Gustafsson Stabergs Båtklubb DEBORAH
 
  Göran Söderlund Stabergs Båtklubb BONAZERA/SC-3171
 
  Ornäs Båtklubb Ornäs Båtklubb HAMNEN ORNÄS
 
  Stabergs Båtklubb Stabergs Båtklubb HAMNEN STABERG
 
  Falu Båtklubb Falu Båtklubb HAMNEN FALUN
 
  Sten-Ove Hansson Falu Båtklubb HULDA
 
  Janne Forssman Stabergs Båtklubb TRINDA/SC-5458
 
  Frank Weslien Stabergs Båtklubb EMMA/7-SJT
 
  Jan Fällman Stabergs Båtklubb ALOISIA/SC-5412
 
  Lars Strömqvist Falu Båtklubb CALLUNA/SC-6951
 
  Tony Johansson Ornäs Båtklubb BOYAN/SC-7408
 
  Kjell Melin Ornäs Båtklubb EVELINA/SD-7057
 


 

 

 

 

 

BÅT-NYHET

ÖKAD SJÖSÄKERHET FÖR SJÖTRAFIKEN PÅ RUNN
FRÅN SOMMAREN 2002.

 


FLYGTRAFIKLEDNINGEN
PÅ DALA AIRPORT kommer att medverka till ökad
sjösäkerhet på Runn.

Man kommer att ha radiopassning på VHF-radio, kanal 16 (anrops och nödkanalen)
från och med sommaren 2002.

Flygtrafikledningens service till båtfolket består i, att ta emot nödmeddelande
från båt, som kräver insats från ambulanssjukvård, polis eller räddningstjänst.
Man larmar vidare till SOS-Alarm i Falun.

Passningen på VHF-radion sker den tid som flygtrafikledningen är i tjänst.
Öppettiderna kommer att anslås vid alla båtklubbar runt Runn.

Anropet till flygtrafikledningen, Dala Airport är BORLÄNGE TORNET.

Förbindelseprov till Borlänge tornet går att göra på kanal 16.

Det krävs radiodisciplin vid anrop till Borlänge tornet. Din egen identitet,
anropssignal, skall alltid anges. Radiodisciplin gäller alltid på kanal 16.

Vid nödläge är viktigt att ange position, vad som inträffat, och antal skadade.

Varje båt med VHF bör ha passning på kanal 16, för att kunna hjälpa till vid ett
nödanrop från båt eller ett allmänt anrop från Borlänge tornet.

Tony Norström Sjösäkerhets ansv. Borlänge Båtklubb
Tomas Wikander Flygtrafikledningen Dala Airport

 

 

 

 

©  Webbmaster: NT Foto & Video Dalarna
 

 
 

Åter till startsidan