Nyheter från Runns Båtförbund

 

 

 


Instruktioner och handhavande av VHF-marinradio

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


I Runns sjösystem kommer RBF att placera handhållna VHF - apparater till Hamnen Falu
Båtklubb, Hamnen Staberg samt Hamnen Ornäs. De skall avlyssnas av vaktpersonalen.

Det finns många båtar i Runn som är utrustade med VHF.

 VHF marinradio
Den fungerar med samma regler över hela världen.
Ett anrop på VHF kan ge Dig omedelbar hjälp av annan båt i närheten.

 Kanal 16 skall hela tiden avlyssnas.
Här kommer nödanrop och även anrop där man söker andra båtar eller hamnar.
När man fått kontakt, lämnar man kanal 16 och tar kontakt på ”pratkanalerna” L1, 77,
eller 72.  Kanal 16 får aldrig bli en ”pratkanal”.

De kanaler som finns disponibla mellan fritidsbåtar är anropskanal L2, och ”pratkanalerna”
L1, 77, och 72. Om en yrkesbåt – t.ex. Slussbruden – får kontakt anvisar hon kanal.

MAYDAY anrop innebär att någon är i livsfara.
PAN-PAN anrop har ett mycket brådskande meddelande angående säkerheten för fartyg eller
personer.
SECURITE anrop är ett viktigt meddelande angående navigationssäkerheten.

I Runn är vi inte så många som skall dela på kanalerna, men det är viktigt att vi följer de regler som finns.

 Anrop:
Hamnen Ornäs
Hamnen Staberg
Hamnen Falu Båtklubb
Båt använder sitt namn på båten i anropet.

Om Du får ett anrop på kanal 16, till hamnen Staberg från Slussbruden svarar Du
”Hamnen Staberg – Slussbruden kom”
Sedan kommer Ni överens om annan kanal för det fortsatta samtalet.

 I ett nödläge ta uppgifter om position, typ av händelse, hur många ombord, antal skadade, telefon nr båten och meddela SOS-Alarm på 112.
 

 
 

 

 

 

 © Webbmaster: NT Foto & Video Dalarna
 

 
 

Åter till startsidan