Nödutgång

 

 

I dödens väntrum

har jag varit nu i flera år.

Inget speciellt väntrum,

som det brukar vara

med soffa eller stol. -

Detta är bara en enda

lång-lång korridor.

 

Då korridoren är så lång,

hoppas man alltid

på en Nödutgång.

Hoppet att man hittar en,

och man tror i den igen,

hoppet om en framåtgång

finns nu bara i Nödutgång.

 

Är det den jag söker efter?

Blir det Du som kommer efter?

 

Längtan till en Nödutgång

ger mig styrka, gång på gång.