Du och Jag

 

 

Någonstans i det dolda Du

Är jag där själv,

Funderar – jämt och,

Delar mig själv itu.

 

Där finns delar

i mig, som målar.

Målar som Du

själv skulle vilja måla.

 

Där finns delar

i dig, som skriver.

Skriver som jag

själv, skulle vilja läsa.

 

Komponera och högt sjunga!

såsom alla ville höra.

Med vinden dansa

lätt och fint - så…

alla skulle vilja vara.  

 

Se allt detta,

hör och känn

Den ljuvligaste

Skönheten!