DX-ING

DX-ing innebär, enkelt uttryckt, att lyssna på radiostationer runt om i världen, normalt på kortvåg och mellanvåg, men också på FM-bandet.

Många DX-are skickar också lyssnarrapporter till de radiostationer de lyssnat på. En lyssnarrapport beskriver var, när och hur radiostationen avlyssnades, samt på vilken frekvens. Med lite tur kommer så småningom ett svar på lyssnarrapporten, ett sk QSL, vanligen ett kort eller brev som verifierar lyssnarrapporten. Här hittar du några av mina QSL.

Bor du i Stockholmstrakten är du välkommen till MRS, Mälardalens Radiosällskap. Vi träffas en gång i månaden och ger ut QRG-Bulletinen. Hör av dig så får du mer information.

DX-expeditioner

Har hittills deltagit i 17 expeditioner till Parkalompolo; nummer 15, 26, 36, 47, 57, 68, 75, 80, 85, 90, 93, 98, 101, 106, 109, 114 och 121. Information om Parkalompolo samt loggar hittas här.
På denna sida finns några kort från Parkalompolo.
Har också lyssnat hos BOS, Bo Olofsson, i Furuögrund ett antal gånger.


Några magneter och dekaler:

Kylskåpsmagnet från KGA Spokane WA
Kylskåpsmagnet från CKWX Vancouver BC
Dekal från WMKI