VOJMÅN

 Vilhelmina kommun i södra Lappland karaktäriseras av tre ådalar. Genom en av dessa ådalar rinner Vojmån. Ån som har sitt upprinningsområde i de norska fjällen, är 20 mil lång och rinner igenom sjöarna Aujojaure, Bleriken, Gottern, Fiansjön och Fättjarn, innan den når Borkasjön. Från Borkasjön fortsätter den österut förbi Kittelfjäll, vidare genom Vojmsjön och mynnar ut i Volgsjön vid Vilhelmina, som i sin tur är en sjö i Ångermanälven. Forsar, strykor och sel avlöser varandra utefter hela sträckan.

Vid Vojmåns inlopp i Fättjarn ligger Gielas. Här är det ofta blåsigt och kallt, men är man rätt klädd är denna plats underbar för naturintresserade. Området ligger naturskönt i skuggan av fjällen. Bilder hittar man lite var stans och har man tur kan även en öring finnas med i fiskeväskan när man lämnar platsen.

 Från Borkasjön rinner Vojmån genom Björnselet och Långselet nedanför byn Kittelfjäll. Selen är ett ställen  för fiske och fotointresserade, men svårtillgängligt. För en van fjällvandrare är det dock ingen sak att ta sig ner till ån.

 En bit nedanför vid Kittelfjäll finns ett delta i Bergsjön. Det består mest av starrmyrar. Här finns våtmarksfåglar som svärta, sjöorre och trana. Vojmån omges på sina ställen av frodig högörtsvegetation med bl a nordisk stormhatt och tolta.

 Bortom ån ligger en svärm av höga, nästan vegetationslösa kullar med en mycket speciell flora av gles, förvriden, och låg serpentintallskog. Kullarna som består av bergarten Serpentinmorän innehåller nickel, vilket har giftverkan på växtligheten. En del arter är dock anpassade till denna miljö, vilket gör att man här kan finna både grönbräken, fjällglim, fjällnörel och kal fjällarv.

 Dalgången mellan Kittelfjäll och Borkasjön, är en av Sveriges och fjällvärldens ståtligaste genombrottsdalar där Vojmån skurit sig genom fjällen. Borkafjället, varshögsta topp är1310 m ö h  stupar brant 800 meter ned i sjön. Dalgången genom fjällens huvudkedja är mycket dramatisk. Under Borkafjällets stup finns talusbranter. (En talusbrant är bergartsmaterial främst block och stenar, som ansamlats vid foten av en bergvägg. Talus kan ibland få formen av koner som lutar i rasvinkel. Dessa bildas i miljöer med rinnande vatten. Vackra taluskoner påträffas i områden med kraftig frostsprängning och sprickigt berg, t ex i Lappland).

 Fjällen runt Kittelfjäll består till stor del av Olivin som är en grupp bergartsbildande mineral av typen nesosilikat. Det är främst  mineralen forsterit  och fayalit vilka tillsammans bildar en serie mineral som med ett gemensamt namn benämns olivin. Mineralet som är olivfärgat gör att vattnet i Kittelfjäll är väldigt rent. Ett företag i trakten levererar därför vatten på export till arabländer.

 Både den övre och nedre delen av Vojmån är ett utmärkt strömfiskevatten med öring och harr. Vid den nedre delen finns många rastplatser vilka är lättillgängliga. Vid den gamla byn Bäsksele, med odlingsmarker på sluttningen ner mot selet i Vojmån, kan man ta en avkopplande stund och beskåda drillsnäppans pipande i den annars så rofyllda morgonstunden. Den unika sameskolan från 1865 har sitt säte här.

 Vojmån i sig har en karaktär av relativt orört vattendrag med hög vattenföring. Fallhöjden är 75 meter mellan Vojmsjön  och Volgsjön. Därför har den nedre delen av ån ett flertal vackra forssträckor. Områdets kvalité är av en sådan art att det klassats som riksintresse.

 Strax utanför Vilhelmina, efter väg 45 mot Storuman ligger Vojmåns camping där man kan passa på att även testa fisket. Här kan man hyra både husvagnsplats och stuga och göra små utflykter i området.

 Den sista forsen i Vojmån, innan den rinner ut i Volgsjön är Gubbseleforsen. Forsen ligger alldeles i utkanten av Vilhelmina samhälle på gångavstånd. Eldplatser och vindskydd är iordningställda så att man bekvämt skall kunna njuta av både fiske, natur och miljö.

 De olika försäljarna av sevärdheter talar gärna om den goda tillgången på öring och harr. Men utländska turister som gärna fångar en gädda eller abborre blir inte heller besvikna. Sådan fisk är möjlig att få i Vojmåns olika sel. Man bör då helst använda skeddrag eller wobbler. Annars är spinn och flugfiske bäst. Sik någon vecka i juni är möjlig att få på flugspö.

 Vojmån kan vara mycket vacker där den flyter fram en kväll i juli. Man bör betänka, att ån är ett av de sista, större orörda strömmande vattnen i Lappland. Att befinna sig här gör att vardagens arbete och slit sakta dalar bort till ett svagt minne, och en känsla av befrielse fyller själ och sinne. En harr vakar i den spegelblanka ån, och på avstånd kan man skönja forsens dån, medan en sädesärla trippande efter åkanten söker något att äta. Själv blir vi sugna på en kaffetår, och sätter oss i det gröna för att njuta, bara njuta. Och vad får vi se? Jo gäddan som vi lade ut kvällen innan är borta. Vem kan ha varit här under natten och tagit den mån tro?

2006 var Vojmån hotad av vattenkraften. Vattenfall ville göra en tunnel till Stalon och leda Vojmåns vatten dit för vattenkraftproduktion. Följden skulle bli en död å, förstört fiske och fisketurismen skulle avta. Men Vilhelminaborna sa NEJ till Vattenfall och visade det kraftfullt genom att rösta bort Sossarna som hade styrt kommunen i 40 år 2006, och som var de pådrivande att bygga ut och förstöra Vojmån för all framtid. År 2010 hade man ändrat sig igen och röstade bort borgarna, som var de som var de främsta förespråkarna för ett bevarande av Vojmån, så nu får vi se hur det går med utbyggnaden.  KLICKA HÄR så kommer du till artikeln.

Läs gärna om vårat besök i Vojmådalen 2009 här

 Naturbilder från Vojmån och andra ställen i Norrland, hittar du på   RODEFOTO,                                                                             

Bruno och Rode Nordin

TILLBAKA

Våra bilder har låg upplösning. Du kan maila oss här: