NÄSTANSJÖ

EN PLATS ATT FINNA STILLHETEN PÅ I GRÄNSTRAKTEN MELLAN JÄMTLAND OCH VÄSTERBOTTEN

 

Stekenjokk är fjällplatån, där Jämtlands och Västerbottens län möts med Strömsund och Vilhelmina som grannkommuner. Här uppe på den trädlösa och milsvida fjällheden flyter de båda åarna Gavostjukke och Saxån fram. Gavostjukke slutar sin färd i Gausteforsens mäktiga dån vid Lepikälven,  Saxåns kommer från Jetnamselva i Norge och dess utlopp sker vid Kultsjön, där den vid byn Klimpfjäll bildar ett näs i Klimpviken. Saxån tillhör Ångermanälvens upprinningsområde som startar just uppe på Stekenjokkplatån.

Stekenjokkplatån är mycket stor och platt, med fjälltoppar runt om. C:a 10 km västerut sträcker sig riksgränsen mot Norge  och den norska nationalparken Börgefjell. I öster, på svenska sidan böljar fjällhedarna med sin ändlöshet hela fem mil ner till Blaikfjället. När man kommer över 800 meters höjd, ligger snön kvar långt in i juni. Men även vissa år i månadsskiftet juni/juli kan stora snödrivor ligga kvar på fjällheden.

1976 startade det statliga bolaget Boliden Mineral AB gruvbrytningen i Stekenjokk. Malmen transporterades till Rönnskärsverken i Skelleftehamn. I tolv år, fram till 1988 pågick gruvbrytningen, med en total malmfångst av 8 miljoner ton. Det var koppar, zink och silver man bröt i området. Malmen bröts mestadels under jord med igensättningsbrytning, och anrikades ovan jord med selektiv flotation, tills 1988 då de sista lastbilarna med malm lämnade området. Sedan gruvan med alla sina störande ljud försvann har ett omfattande arbete vidtagits för att återställa området i ursprungligt skick. Men än syns spåren tydligt, inte minst genom den konstgjorda sjön med gruvavfall. Sedan gruvan försvann har naturen åter intagit området, och Guds storhet gör sig åter påmind i den mäktiga omgivningen av fjälltoppar och milsvida fjällhedar som utgör den plats som kallas Stekenjokk.

Stekenjokk är inte bara gruvor och snödrev. Området är lättillgängligt om man vill ta en promenad på fjället, men det gäller att klä sig rätt. På grund av den öppna terrängen kan det vara  både kallt och båsigt på kalfjället. Jäkta inte, är du uppmärksam på vad som rör sig omkring dig kan du få se både Kungsörn och fjällräv. Var rädd om naturen, kasta inte skräp och cigarettfimpar omkring dig. Låt även andra få glädjen att njuta av en ren natur.

Mitt på platån ligger fjället Stikken, som gett namn åt platsen. Stikken är än i dag märkt av mänsklig påverkan. Där ligger en mobilmast, vilket gör att fjället mist en del av sin skönhet, liksom den plats där själva gruvan en gång låg. Där har man försökt att återställa efter gruvbrytningen, men platsen är dock märkt för all framtid av människan. Stekenjokks karaktärsdrag präglas annars i stor grad av gränsfjället Sipmeke, som beroende på väderlek visar sin mäktiga topp. Vid dåligt väder ligger fjället höljt i molndimma, medan det i vackert väder visar sitt mest storslagna och fantastiska ansikte.

Stekenjokk är en plats för många intresseområden. Förutom fjällvandring på de gamla gruvvägarna, vilka rutar in området, kan man söka intressanta stenar och mineraler eller fotografera den mäktiga naturen i området. Allt bidrar till att få uppleva tystnaden från storstadens buller. Här är det bara naturens egna ljud med jokkarnas brus, vindens susande och fågelsången som dominerar. Många gånger räcker det med att bara sitta stilla intill ett av Stekenjokks vattendrag, och njuta av storheten som man upplever här uppe.      

En sommarnatt i Stekenjokk med klart väder, är något av de underbaraste man kan få uppleva, när Sipmeke speglar sig i det klara vattnet, och kvällsrodnaden dröjer sig kvar i horisonten bakom henne. Den neråtgående solen, hinner inte mer än bakom horisonten innan den åter börjar stiga.

På bilden syns Sipmeke, gränsfjället mellan Norra Jämtland och Lappland när det visar upp sitt vackraste leende i aftonrodnadens stund som här var kring 01.30 tiden på natten. Det var under en av de få vindstilla stunder som uppstår på Stekenjokkplatån som denna bild kom till.           

Fler naturbilder från Stekenjokk och andra platser i Norrland hittar du på RODEFOTO

Där kan du bl.a läsa om vårat besök i Stekenjokk 2010 och 2009

VÄLKOMMEN ATT TITTA IN!

                                                                                                                               Bruno och Rode Nordin

                                                                          

                                                    

 

                      TILLBAKA