Datorkonst
Partners
Utställningar
Galleri Datorkonst
Galleri lllustrationer
Partners
Pressklipp
English
Kontakta
Tillbaka
Datordelar - Computer parts
Mina partners:
Ett stort tack till alla mina "sponsorer" som förser mig med datordelar. Utan deras hjälp skulle min datorkonst inte finnas.
Jag vill också skicka ett speciellt tack till mina ramleverantörer och min rammakare Anders Lindhoff på Ramverkstan och Jan Lundin, AB J. Lundin..
My partners:
I would like to thank my "partners" who provide me with old computer parts. Without their help there would be no Computer Art.
Special thanks also to my suppliers of frames and my frame makers Anders Lindhoff, Ramverkstan and Jan Lundin, AB J. Lundin.
Ramlistor och ramtillverkning - Frames
AB J. LUNDIN
Fräsarvägen 24
142 50 SKOGÅS
Tel. 08-640 20 65
Ljusterö Huvuds Väg 43
184 97 LJUSTERÖ
Tel.070-868 16 51
Computer Art