Utsmyckning
SciFi antenn:
Så här såg den inte ut på 1960-talet, då den fungerade som en gammal hederlig am radioantenn. Idag är den fylld med fina metallspån och gör rätt för sitt nya namn: SciFi antenn.
SciFi antenna
It certainly didn't look like that in the sixties when it was a good old am radio antenna. Today it's got a new look with fine metal swarf and lives up to its new name: SciFi antenna.Interior decoration