Datorkonst
Innehåll:
Bakgrunden är en lättbetongskiva. Husen är klyvna eprom-minnen. Kvartsar bildar mittenhuset.
Mått: 13x13 cm
Ram: Rama in rum
Description:
The background is a light concrete board. The houses are split eproms. Four quartzes form the house in the middle.
Measurements: 13x13 cm
Frame: Rama in rumComputer Art