Datorkonst
Innehåll:
Bakgrunden är en lättbetongskiva. Solen består av ett kullager i en bandstation och kvartsar från ett gammalt moderkort. Tornet läser av hårddisken i en laptop. Ett litet kretskort till höger om tornet.
Mått: 13x13 cm
Ram: Rama in rum
Description:
The background is a light concrete board. The sun consists of a bal bearing from a tape station and quartzes from an old motherboard. A cut out bit of a circuit boad at the lower right
Measurements: 13x13 cm
Frame: Rama in rumComputer Art