Datorkonst
Innehåll:
Bakgrunden är en lättbetongskiva. Det lilla kretskortet kommer från ett modem. Strålarna är kvartsar från ett gammalt moderkort.
Mått: 13x13 cm
Ram: Rama in rum
Description:
The background is a light concrete board. The little board comes from a modem. The rays are quartzes from an old motherboard.
Measurements: 13x13 cm
Frame: Rama in rumComputer Art