Datorkonst
Innehåll:
Bakgrunden är en lättbetongskiva. Kyrktornet läser av hårddisken i en laptop. Solen är en power LED, husen är kvartsar från ett gammalt kretskort.
Mått: 13x13 cm
Ram: Rama in rum
Description:
The background is a light concrete board. The spire normally reads hard disks in a laptop. The sun is a power LED and the houses are quartzes from an old motherboard.
Measurements: 13x13 cm
Frame: Rama in rumComputer Art