Datorkonst
Innehåll:
Bakgrunden är ett kretskort från en hårddisk. I hålet sitter en lins från en digitalkamera.
Ram: Jan Lundin
Description:
The background is a circuit board from a harddisk. The hole is filled with a lens from a digital camera.
Frame: Jan LundinComputer Art