Datorkonst
Innehåll:
Bakgrunden är ett kretskort. Spolen till höger kommer från en DAT enhet.
Ram: Jan Lundin
Foto: Michaela Bergh
Description
The background is a circuit board. The coil on the right originates from a DAT unit.
Frame: Jan LundinComputer Art