Datorkonst
Innehåll:
Bakgrunden är en skiva av handgjort svenskt papper. På CD skivan sitter en original avläsningsenhet för CD skivor.
Ram: Jan Lundin
Description:
The background is a sheet of handmade Swedish paper. The CD is decorated with the original reader head of a CD player
Frame: Jan Lundin
Foto: Rolf Kolmodin


Computer Art