Datorkonst
Innehåll:
Bakgrunden är en liten del av ett kretskort. Smycket är en fyrklöver... för lycka!
Ram: Jan Lundin
Description
The background is a cut out part of a circuit board. The four-leaf clover will bring you luck!Computer Art