Datorkonst
Innehåll:
Bakgrunden är en CD.
På CDn sitter en komplett avläsningsenhet från en CD spelare som sitter i datorn. Ett flitigt bi "kollar spåren"
Ram: Jan Lundin
Description
The background is a CD. A complete laser head from a CD player is decorated with a bee busy checking out the tracks.
Frame: Jan LundinComputer Art