Förteckning över nationella järnvägsmuseer*.

Kommentarer och tillägg till förteckning mottages tacksamt!

 

Land, Ort

Namn

WWW

Austrralien, Port Adelaide

National Railway Museum

http://www.natrailmuseum.org.au/

Bulgarien, Ruse

National museum of transport and communiction

http://www.museums.hit.bg/

Canada, Delson/Saint-Constant, Montreal

Canadian Railway Museum

http://www.exporail.org/musee/musee_crm.htm

Danmark, Odense

Danmarks Jernbanemuseum

http://www.jernbanemuseum.dk/

Estland, Happsalu

Eesti Raudteemuuseumi

http://www.jaam.ee/index.php?lk=25

England, York

National Railway Museum

http://www.nrm.org.uk/

Finland, Hyvinge

Suomen Rautatiemuse

http://www.rautatie.org/en/default.asp

Frankrike, Mulhouse

Musée français du chemin de fer

http://www.tourisme68.asso.fr/musees/uk/mus4.1.html (inofficiell)

Grekland, Aten

OSE Athens Railway Museum

http://www.culture.gr/4/42/421/42105/42105c/e42105c1.html

Indien, Chanakyapuri, New Delhi

National Railway Museum

http://www.angelfire.com/ak5/nrmindia/nrmhome.htm(inofficiell)

Israel, Haifa

Haifa Railway Museum

http://www.israrail.org.il/english/general/museum.html

Italien, Pietrarsa, Neapel

Museo Nazionale Ferroviario

http://www.inaples.it/eng/dettaglio.asp?idp=50&cod=1&om=1(inofficiell)

Kina, Beijing

China Railway Museum

http://www.railway‑museums.com/china_rm/index.htm (inofficiell)

Korea, Seoul

Seoul Railway Museum

http://www.lifeinkorea.com/Travel2/seoul/167

Kroatien, Zagreb

Hrvatski željeznički muzej

http://www.mytrains.at/eisenbahnmuseum_zagreb.htm (inofficiell)

Lettland, Riga

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs

http://www.railwaymuseum.lv/index-eng.htm

Litauen, Vilnius**

Geležinkelių istorija muziejuje

http://muziejai.mch.mii.lt/Vilnius/Gelezinkeliu_muziejus.en.htm

Mexiko, Puebla

Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos

http://www.mexicodesconocido.com.mx/espanol/zonas_arqueologicas_y_museos/centro/detalle.cfm?idcat=8&idsec=47&idsub=0&idpag=224#

Nederländern, Utrecht

Nederlands Spoorwegmuseum

http://www.spoorwegmuseum.nl/

Norge, Hamar

Norsk Jernbanemuseum

http://www.norsk-jernbanemuseum.no/

Polen, Warzawa

Muzeum Kolejnictwa

http://pkp.com.pl/klubpkp/muzeum

Portugal, Entroncamento

Museu Nacional Ferroviário

http://www.cm-entroncamento.pt/index.php?headline=52&visual=1

Rumänien, Bukarest**

Technical Railway Museum

 

http://www.cfr.ro/JF/engleza/2000_6/museum.htm

Ryssland, St. Petersburg**

Central Museum of Railroad Transport

http://www.museum.ru/Museum/RAILWAY/museng.htm

Schweiz, Luzern

Verkehrshaus

http://www.verkehrshaus.ch/en/museum/schienenverkehr/index.php

Serbien, Belgrad**

Železnički muzej

http://www.belgradetourism.org.yu/english/slobodno/k_vodic/naucno-teh.html - zeljeznicki

Slovakien, Bratislava

Múzeum dopravy

http://www.stm-ke.sk/vysunute/eblava.htm

Slovenien, Ljubljana

Železniški muzej

 

http://www.burger.si/MuzejiInGalerije/ZelezniskiMuzej/

Spanien,Madrid

Museo del Ferrocarril.

http://www.museodelferrocarril.org/ingles/ingles.html

Sverige, Gävle

Sveriges Järnvägsmuseum

http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____9134.asp

Tjeckien, Prag

Železniční muzeum Národního technického muzea

http://www.ntm.cz/info/zeleznicni-muzeum/

Turkiet, Ankara

TCDD Railway Museum

 

http://www.trainsofturkey.com/museum.htm - Ankara%20Museum (inofficiell)

Tyskland, Nürnberg

DB Museum

http://www.dbmuseum.de/

Ungern, Budapest

Magyar Vasúttörténeti Park

http://www.mavnosztalgia.hu/history

USA, Green Bay, Wisconsin

National Railroad Museum

http://www.nationalrrmuseum.org/

Österrike, Strasshof, Wien

Eisenbahn Museum Strasshof

http://www.eisenbahnmuseum-heizhaus.com/

* Med nationellt museum avses i förteckningen ovan ett museum som har för avsikt presentera järnvägens utveckling på landsomfattande basis. Museerna har oftast antingen officiell status som nationellt museum eller drivs av en för landet dominerande järnvägsförvaltning.

**  Inga fordon visas på detta museum

 

Länkar:

Sök efter Amerikanska järnvägsmuseer : http://www.railwaymuseums.org/

Förteckning över järnvägsmueseer över hela världen : http://www.innvista.com/culture/travel/rail/mindex.htm

 BS 04-07-02