Filoche
Peter gör en fin trumvirvel för att höja spänningen i en balansakt.


"(...) En del clowner lägger an på barn, andra tilltalar vuxna. Filoche roar både barn och vuxna och det är nog det bästa betyget man kan ge en riktig clown. (...)"