Filoche
Daphnée, Linda och Patrick assisterar lindansaren Filoche


"(...) Filoche är en sensation.... En originell levande clowntyp, en riktig pratclown som kommer med nya idéer och infallsvinklar. Gå och upplev honom innan han blir världsberömd! (...)"