Filoche
På slak lina


En Filoche Vagabondclown, en barnvagn, en samling olydiga saker och därtill publiken, det är utgångspunkten för att tillsammans dela glädje, skratt och känslor, en stund i nuet!