Filoche
Min figur Filoche har under åren vuxit fram i nära samspel med publiken. Inspirerad av clownerna Grock, Charlie Rivel, och min favorit Otto Griebling, utvecklar jag ständigt min performance som alltid förgyllls av barnens påhitt. Detta är min föreställning.

Jag har med stolthet trampat stora cirkusars sågspån, jag har ödmjukt roat publiken i små samlingslokaler från franska landsbygden upp till Lappland. Min glädje är lika stor vart jag än kommer. Jag anpassar mitt framträdande efter lokalen, antalet åskådare och deras ålder.

En Filoche Vagabondclown, en barnvagn, en samling olydiga saker och därtill publiken, det är utgångspunkten för att tillsammans dela glädje, skratt och känslor, en stund i nuet!