Missbruk, beroende och medberoende

Psykoterapi och stödsamtal

Sedan drygt femton år har jag arbetat med missbrukare och deras anhöriga i psykoterapi och med stödsamtal. Sedan drygt tio år är jag föreläsare på Föräldraföreningen mot Narkotika, FMN Stockholms, kurser i medberoende "Familjeliv" .Före detta missbrukare som sedan länge är drogfria, exempelvis med hjälp av 12-stegs programmen och NA (Anonyma Narkomaner) upplever individuell psykoterapi som ett bra sätt att fördjupa och stabilisera sitt tillfrisknande. .

I arbetet med anhöriga till missbrukare är frågor kring förnekande och möjligheter att kontrollera missbrukaren centrala. Att tillåta sig att känslomässigt reagera på den situation som man befinner sig i blir efterhand ett viktigt fokus liksom vilka möjligheter man har att försöka prioritera egna behov.
.


Psykoterapi och stödsamtal - Stockholms Psykologhjälp


Sedan 1989 arbetar jag, Lennart Melander, med individuella stödsamtal, parsamtal och psykodynamisk individualpsykoterapi för vuxna, unga vuxna och tonåringar i min mottagning på Södermalm.

.

Tidsbeställning - Information
Tidsbeställning kan göras dygnet runt på
tel 08-714 07 20 (telefonsvarare) eller via e-post: psykoterapi@bredband.net
Under terminerna ringer jag tillbaka samma dag eller senast påföljande vardag. Mail besvaras senast nästa vardag. Vid jul-nyår, påsk och under sommaren dröjer det längre innan man får svar. Innan Du beställer tid lämnar jag gärna ytterligare information.

Lennart Melander
Leg psykolog, socionom, familjerådgivare och leg psykoterapeut