Lennart Melander


Sedan 1989 arbetar jag, Lennart Melander, med familjerådgivning, parsamtal och psykodynamisk individualpsykoterapi för vuxna, unga vuxna och tonåringar
i min mottagning på Södermalm.

Har även handlednings- och konsultationsuppdrag samt arbetar med undervisning inom missbruks- och medberoende området. Jag är

Medlem i Sveriges Psykologförbund
Medlem i Riksföreningen PsykoterapicentrumStockholms Psykologhjälp AB


Verksamheten bedrivs genom Stockholms Psykologhjälp AB, org. nr: 556047-7456. Postadressen är: Box 17078, 104 62 Stockholm. Postgiro: 437 88 84-3, bankgiro: 5436-1191

Tidsbeställning - Information
Tidsbeställning kan göras dygnet runt på
tel 08-714 07 20 (telefonsvarare) eller via e-post: psykoterapi@bredband.net
Under terminerna ringer jag tillbaka samma dag eller senast påföljande vardag. Mail besvaras senast nästa vardag. Vid jul-nyår, påsk och under sommaren dröjer det längre innan man får svar. Innan Du beställer tid lämnar jag gärna ytterligare information.

Lennart Melander

Leg psykolog, socionom, familjerådgivare och leg psykoterapeut.

Specialist i klinisk psykologi