Familjerådgivning
Familjerådgivning/parsamtal erbjuds par och vuxna med relationsproblem. Kontakten med familjerådgivningen är frivillig och söks på eget initiativ. Inga journaler skrivs. Familjerådgivningen arbetar under mycket sträng sekretess och anonymitet. Varje samtal tar en och en halv timme. Jag har lång erfarenhet av familjerådgivning. Sedna några år arbetar även Marianne Hallberg som parterapeut/familjerådgivare på mottagningen. Hon är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hon har mycket lång erfarenhet från arbete med par och familjer.

Sedan 1989 arbetar jag, Lennart Melander, med familjerådgivning, parsamtal och psykodynamisk individualpsykoterapi för vuxna, unga vuxna och tonåringar i min mottagning på Södermalm.

Då kan det vara bra med familjerådgivning:
När ni ha svårt att prata med varandra
När ni grälar ofta
När ert sexliv är dåligt
När någon av er träffat en annan
När ni inte kan leva tillsammans med inte heller vill skiljas
När ni inte kan samarbeta om barnen efter skilsmässan
När ni är oense om mina/dina/våra barn
När konflikterna leder till för starka utageranden

Föräldrar – barn är kanske den viktigaste relationen i livet. Samtidigt är den också fylld av önskningar, längtan, besvikelse vilket göra att det är en komplicerad relation som man ibland behöver någon att prata med om. Därför arbetar jag även med föräldrarådgivning. Ibland träffar jag endast föräldrarna, ibland föräldrar barn tillsammans.

Tidsbeställning - Information
Tidsbeställning kan göras dygnet runt på
tel 08-714 07 20 (telefonsvarare) eller via e-post: psykoterapi@bredband.net
Under terminerna ringer jag tillbaka samma dag eller senast påföljande vardag. Mail besvaras senast nästa vardag. Vid jul-nyår, påsk och under sommaren dröjer det längre innan man får svar. Innan Du beställer tid lämnar jag gärna ytterligare information.
Lennart Melander
Leg psykolog, socionom, familjerådgivare och leg psykoterapeut