Logotype 2

Logotype för Uppsala kommuns stora bokcirkel "Uppsala läser".


Sä här beskrivs bokcirkeln på bibliotekets hemsida:

"Uppsala läser" är en stor bokcirkel där alla kan delta.
(...) Förebild är den stadsbokcirkelverksamhet som drogs igång i Chicago och som nu spritt sig över världen.
Uppsala Läser förvandlar Uppsala till en stor bokcirkel. Under hösten anordnas bokcirklar, författarsamtal, stadsvandringar och andra evenemang med boken som utgångspunkt. (...)
Vi känner igen varandra genom att bära knapp med Uppsala läser-logga – en kaja som läser."

Elisabet Berg

Till startsidan