Kalligrafi 5

Julhälsning. Användes en jul på julkort från SGU (=Sveriges Geologiska Undersökningar).

Se den engelskspråkiga varianten.

Elisabet Berg

Till startsidan