Kalligrafi 1

Hälsningsmärken (ej utgivna) beställda av Posten Frimärken.

Märkena är utförda i halva frimärksformatet och var tänkta att medfölja en serie frimärken. Hälsningen skulle alltså finnas på separata märken så att kunden själv kunde välja hälsning.
Idéen med hälsningsmärken hade Posten Frimärken hämtat från England.

Se de tillhörande frimärkena.

Elisabet Berg

Till startsidan