Illustration 5

Bilder till en 24-sidig broschyr som delas ut vid 4-åringskontrollen på barnavårdcentralen.
Förlag: Förlagshuset Gothia (Verbum)

Jag gjorde även den grafiska formgivningen av broschyren.
Se omslaget och fyra uppslag.

Elisabet Berg

Till startsidan