Grafisk form 17

Tre affischer.
Jag gjorde även annonser, foldrar, vernissagekort och kataloger till de olika slöjdhändelserna.

Bilderna till Smycka till fest och Slöjdrundan har jag tagit själv. Bilden till Vattenkraft är arrangerad av mig (som också valde ut lämpligt föremål för affischen), men plåtad av Jan Carlsson, Fotografen i Gävle.

Smycka till fest arrangerades av Krokiga Smedjans Vänner i samarbete med länshemslöjdskonslulenterna. De övriga två slöjdhändelserna arrangerades av länshemslöjdskonsulenterna i de fyra länen i Dalälvsområdet.

Elisabet Berg

 

Till startsidan