Grafisk form 16

Inbjudningskort (ut- och insida) och tackkort för disputationsfest.
Dessutom korrespondenskort i samma stil.

Forskaren ifråga disputerade i ämnet solenergi (doktorsavhandlingen hette ”Solar Thermal Collectors at High Latitudes”).

Bilderna är träsnitt hämtade ur Sveriges äldsta tryckta bok,
”Dyalogus Creaturarum Moralizatus” från 1483.

Öppna pdf av inbjudningskortet här.

Elisabet Berg

Till startsidan