Grafisk form 11

Yxboken (som jag gjorde research, text, foto, teckningar, och formgivning till).
Medföljer alla yxor från Gränsfors Bruks AB och är översatt till minst fyra språk.

Elisabet Berg

Till startsidan