Grafisk form 8

Omslag och fyra uppslag ur en 32-sidig broschyr som är tänkt att delas ut på vårdcentraler och sjukhus.

Förlag: Förlagshuset Gothia (Verbum).

Elisabet Berg

Till startsidan