Grafisk form 7

"Vart vänder jag mig när mitt barn blir sjukt?", en folder som delas ut till alla småbarnsföräldrar i Uppsala Läns Landsting.

Mått på den ihopvikta foldern: 99x105 mm.

Foldern ska på ett lättöverskådligt sätt presentera de olika vårdalternativen och föräldern ska snabbt kunna hitta telefonnumret till rätt vårdinstans.

Trots det jobbiga ämnet, sjuka barn, skulle bilderna vara roliga så att foldern verkligen sparas och gärna sätts upp på kylskåpet eller vid telefonen.

Se närbilder på några av illustrationerna.

Elisabet Berg

Till startsidan