Grafisk form 6

Omslag och fyra uppslag ur 20-sidig katalog till slöjdutställningen "Traditioner i ny form" på Upplandsmuseet.

Jag gjorde även affisch och vernissagekort.
Se affischen.

Bilderna är arrangerade av mig, Upplandsmuseets fotograf Olle Norling plåtade.

Elisabet Berg

Till startsidan