Grafisk form 3

Omslag och fyra uppslag ur en 24-sidig broschyr som är tänkt att delas ut på barnavårdcentralerna vid 4-åringskontrollen.

Jag gjorde både illustrationer och grafisk form.

Förlag: Förlagshuset Gothia (Verbum).

Titta närmare på några av illustrationerna.

Elisabet Berg

Till startsidan