Diverse 16

Mina bidrag till Kaleidos temautställning "Ur bokhyllan":
Fyra böcker klädda med olika material samt "bokmalar".

Böckerna kallar jag "Strandbok" (sand), "Skogsbok" (modellgräs), "Vinterbok" (modellsnö) och "Kassabok" (bladguldsliknande slagmetall).

Bokmalarna är handgjorda collage. Handskrifterna på vingarna kommer från fyra författares original-manuskript som jag letat fram på universitets-biblioteket Carolina Rediviva i Uppsala. Författarna är Elin Wägner, Gustaf Fröding, Malla Silfverstolpe och Marika Stiernstedt.

Av bokmalarna gjorde jag tavlor, kort och bokmärken (se tredje bilden).

Elisabet Berg

Till startsidan