MARKPLATTOR: Fakta · Citaten · Köpställen · BildgalleriOMNIA MIRARI ETIAM TRITISSIMA

”Att förundra sig över allt, även det alldagligaste”
Carl von Linné 1707-1778

Bättre kan det väl inte sägas? Den nyfikne vetenskapsmannen Linné i ett nötskal.FAMAM EXTENDERE FACTIS

"Att öka sitt rykte genom gärningar"
Vergilius, romersk skald 70-19 f Kr

Linné var otroligt flitig. Åtta timmars arbetsdag räckte inte och han tog ofta till nattens timmar för att hinna med allt. Det här citatet brukar framhållas som ett av Linnés valspråk.INNOCUE VIVITO

"Lev oförvitligt"
(Lev oklanderligt)

Ovidius, romersk skald 43 f Kr - 17 e Kr

Detta citat, som är ett annat av Linnés valspråk, lät han måla på dörrkarmen till sin kammare på Hammarby utanför Uppsala. På dörrkarmen har valspråket det fromma tillägget ”Numen adest” vilket betyder ”Gudomen är närvarande”.


Ekologen och vetenskapsmannen Linné
Plattorna är gjorda som en hyllning till Sveriges genom tiderna mest berömda vetenskapsman, Carl von Linné (1707-1778).
Linné var kanske en av världens första ekologer. Han värnade om arternas mångfald och menade att man inte skulle förakta de små och oansenliga eller till synes onyttiga arterna – alla fyller de en funktion i naturen. Linné hade en arbetskapacitet som få. Han sorterade, ordnade och namngav allt i naturen, från mossor till mineraler. Han hade en idé om att naturen ruvade på enorma resurser och lyckades utverka medel för att utforska och inventera både Sveriges och världens natur. 1741 blev han professor i Uppsala där han sägs ha varit mycket populär bland både svenska och utländska studenter för sin entusiasm och sitt annorlunda sätt att undervisa.

TACK Ann-Mari Jönsson (docent i latin och redaktör i Projekt Linnékorrespondensen) för hjälp med Linnécitaten!

 

Elisabet Berg

Till startsidan