Tillbaka (Dag 1)

Uttalsregler

Namnsättning meny4 meny5 meny6
Litet latinlexikon
Vetenskapliga ("Latinska") artnamn betydelse
En lista som jag samlat på mig från olika källor men inte använt på ett par år. Då det verkar att vara brist på liknande listor lägger jag ändå upp den.
För den som vill veta mer rekommenderar jag Växternas namn av Jens Corneliusson och engelsk-svensk hortikulturell ordbok från TAG.
a- utan
acaulis utan stjälk
acer vass, besk
acetosa syrlig
acicularis nålfin
aciphyllus spetsigt blad
acris skarp, bitter
aculeatus taggig
acuparius användbar till fågelfångst
acutifolius med spetsiga blad
acutus vass eller spetsig
adscendens snett uppåtriktad
aestivus sommarblommande
affinis närbesläktad
agrarius växer på åkrar
agrestis växer på åkrar, ej odlad
alatus vingad
albidus vitaktig
albus vit
algida kall
algidus växer på kalla ställen
alpestris växer på berg
alpinus växer i fjälltrakter
alternifolius med strödda blad
altissimus mycket hög
altus hög
amarus bitter
amoenus älskvärd
amphibicus växer både på land och i vatten
amplexicaulis stjälkomfattande (vanl. blad)
-andrus hanlig
anglicus engelsk
angustifolius smalbladig
anisodora lukt av anis
annuus ettårig
anserinus gås, förekommer på gåsstigar
-anthus blommig
apetalus utan kronblad
aphyllus bladlös
aquaticus växer i el. vid vatten
aquatilis i vatten växande
aquilegifolium blad som Aquilegia
arborescens som börjar bli träd, vedartad
arbuscula litet träd
arcticus högnordisk, arktisk
arcuat bågböjd
arenarius växer på sandiga ställen
argenteus silvervit
articulatus ledad
arundinaceus rörlik
arvensis växer på åkrar
asper sträv
atrata svartaktig
atratus svartaktig
atro- svart
atrofusca svartbrun
atropurpurea svartröd
atrorubens svartröd
atrovirens mörkt grönskande
aurantiacus brandgul
aurea guldgul
aureus guldgul
auricula öronformat
auriculatus småörad
australis sydlig
austriacus österrikisk
autumnalis på hösten (ofta blomning)
avicularis fågel, ätes av fåglar
avium fåglarnas
azureus himmelsblå
baccatus med bär
balsameus givande balsam
balticus från Baltikum
barbarus utländsk
barbatus skäggig
basifolius med blad vid basen
bellidifolius blad liknande Bellis (tusensköna)
bellus vacker
bi- två-
bicolor tvåfärgad
biennis tvåårig
bifidus tvåflikig
biflorus tvåblommig
bifolius tvåbladig
bipinnatus dubbelt parbladig
bistorta dubbelt vriden
bohemicus Böhmisk
borealis nordlig
botryoides druvlik
bottnicus växer vid Bottniska viken
brachy- kort
brachyanthus kortblommande
brachypetalus med korta kronblad
brevifolius kortbladig
brevipilus med korta hår
brunnescens som börjar bli brun
bulbiferus m. lökar el. groddknoppar
bulbosus med lök eller knöl
bullate blåsig
bursa väska
caerulea blå
caeruleus blå
caesius gråblå
caespitosus med tuvat växtsätt
calcareous växer på kalk
calceolus liten sko
calceus sko
callizonus vackert randad
calycanthus endast med foder
calycanthus fodret liknar en krona
calycinus med kvarsittande foder
calyculatus med svepe
-calyx blomfoder (kalyx)
campestris på ängsbackar
canadensis från Canada
canariensis från Kanarieöarna
candicans vitskimrande
candidus rent vit
canescens gråaktig
caninus hund, hundliknande
cannabinus liknande hampa
canus grå (-luddig)
capillaris hårfin
capitatus med huvud
caprea get
cardio- hjärt-
caricina starrliknande
carinatus kölad
carophylleus nejlikeliknande
carpaticus från karpatema
-carpus frukt
castaneus kastanjebrun
catharticus laxerande
caucasicus från Kaukasien
caudatus svanslik
-caulis stjälk
cavus ihålig
cepa lök
-cephalus huvud
cernuus lutande, nickande
cervicaria hals
chalcedonicus från Chalcedonien
chalybaea stålfärgad
chinensis kinesisk
chloranthus grönblommig
chloroleuca grönvit
ciliatus hårkantad
cinerascens askfärgad
cinereus,-a,-um askfärgad
cinnamomeus kanelfärgad
circinatus rundad (bladets omkrets)
clandestinus dold
clavatus klubblik
coccineus scharlakansröd
cochleatus snäcklik
collinus växer på backar
colorata färgad
columbinus duv-
communis vanlig
comosus mycket hårig
compactus tät
compressus hoptryckt
-comus -hårig
concinnus näpen, smakfull
concolor likfärgad
congestus sammandragen
conglomeratus hopgyttrad
conopseus mygg- eller fluglik
cordatus hjärtlik
corniculatus med små horn
cornutus med horn
coronarius passande till kransar
cotyledon hjärtblad
crassifolius tjockbladig
crassipes med tjockfot, blomskaft
crassus tjock
crinitus fransad
crispus krusig
crista galli tuppkam
cristatus kamlik
crocatum saffransgul
cruentifolius blad med blodfläck
cruentus blodröd
crystallinus kristallisk
cuneifolia kilformade blad
curtus kort
curvatus krökt
curvicepalus med krökt foderblad
cuspidatus tillspetsad
cyanus blå
cymbalaria med cymballiknande blad
cymosus knipprik, kvastborstig
dactylus fot
dahuricus från Dahurien
dalecarlicus från Dalarna
damascenus från Damaskus
danicus dansk
deciduus avfallande (blad)
declinatus nedböjd
decumbens nedliggande
deflexus nedböjd
deltoideus trekantig
demersus nedsänkt
dens- tand
densiflorus tätblommig
dentatus tandad
denticulata tandade
depilatus utan hår
depressus nedtryckt
di- två-
diandrus med två ståndare
dichotomus gaffelgrenig
didymus tvilling
digitatus fingerlik
digynus med två pistiller
dioicus tvåbyggare
discoideus disklik, (utan strålblommor)
discolor olikfärgad
dispermus med två frön
dissectus sönderskuren ( oftast blad)
distans gles
distichus tvåradig
divaricatus spärrig
diversifolius med olika blad
divulsus åtskild
domesticus växer vid boningar
dovrensis från Dovre
dubius tvivelaktig
dumetorum växer i busksnår
echinatus taggig
edulis ätlig
effusus utbredd
elatior högre
elatus reslig
elepidopte utan fjäll
elongatus utdragen
ensifolius med svärdlika blad
epi- (växer) på el. lik
epigeios växande på land
eradicatus ej rotslående
erectus upprätt
erythro- röd-
europaeus europeisk
excelsior högre
excelsus hög
exiguus liten
exilis liten
extensus utsträckt
falcatus krökt som en skära
farinosus mjölig
fastigiate upprätt
ferrugineus,-a,-um rostbrun
fertilis fertil
festivus täck
ficifolius fikonbladig
fili tråd-
filiformis trådlik-
filipendulus hängande på tråd
fimbriate fransad
fistulosus pipig
fl.pl. fylld blomma
flaccus slankig
flammeus brandgul
flammulus liten låga
flava ljusgul
flavescens gulaktig, gulnande
flavus ljusgul
flexilis böjlig
flexuosus flerböjd
flore blomma
flore pleno fylld blomma
floribundus rikblommig
-florus blomma
flos cuculi gökblomma
fluitans flytande
fluviatilis växer i el. vid floder
folii blad
foliosus bladrik
folium blad
-folius blad
fontanus växer vid källor
foramen öppning
-formis lik
fragiferus smultronbärande
fragilis skör
frangulus skör
frigidus stel el. köldälskande
fruticans på väg att bli buske, skottskjutande
fruticosus buskartad
fulvus mörkgul
fuscoater brunsvart
fuscus brunsvart
gallicus fransk
gelidus kallt
gentilis folklig, ädel
germanicus tysk
gibbus pucklig
giganteus jättestor
glaberrimus synnerligen glatt
glabra slät utan hår
glabratus glatt
glacialis växer invid is
glandulosus med glandler (körtelhår)
glareosus växer bland grus
glaucescens blånande
glaucus blågrå
globularis med små klot
glomerata klaseliknande
glutinosus klibbig
gracilis spenslig
gramineus gräslik
grandiflorus storblommig
grandis stor
granulatus med små korn
graveolens starkt luktande
gravis stark
guttatus prickig
-gynus pistill
haemetocalyx blodrött blommfoder
hastatus spjutlik
hastifolius med spjutlika blad
hederifolius med blad lik Hedera (murgröna)
helodoxa kärrets härlighet
hepta sju
herbaceus örtartad
heterophyllus med olika blad
hexandrus med sex ståndare
hiemalis övervintrande
hieraciifolius blad som en fibbla
hirculus luktar get
hirsutus strävhårig
hirtus korthårig
hispanicus spansk
hispidus strävhårig
holosteus benfärgad
horridus förskräcklig
hortensis växer i trädgårdar
humifusis utbredd på marken
humilis lågväxt
hypnoides lik Hypnum (mossa)
idaeus växer på berget Ida
impatiens ömtålig
imperialis majestätisk
in- o- el. utan
incana mycket grå
incanus gråvit
incarnatus köttfärgad
incisa kanterna djupt inskurna
incurvus bågböjd, nedböjd
indumentum ullig el. hårig beläggning på blad och stammar
inermis obeväpnad
inodorus utan lukt
insignis utmärkt
integer hel
integerrimus alldeles hel
integrifolius med hela blad
intermedium som står emellan
inundatus översvämmad
involucrata kanterna inåtvikta
involucrum holk
irriguus på sanka ställen
irritans hudretande
islandicus isländsk
italicus italiensk
japonicus japansk
kermesinus karmin
laciniatus flikig
lacteus mjölkvit
lacustris växer i eller vid sjöar
laevigatus glatt, slät
laevis slät
lanatus ullig
lanceolatus lansettlik
languinosus ullhårig
lapponicus från lappland
lasiocarpus med luden frukt (fruktgömme)
latifolius bredbladig
laxus gles, vid, öppen
lepidote med små skal
leucanthemum vitblommig
leucanthus vitblommande
libanotis kryddluktande (av rosmarin)
limosus växer i dy
linearis jämnbred
lingua tunga
linifolius med blad som lin
litoralis växer på havsstränder
lividus blygrå
lobatus flikig
longifolius långbladig
longipes lång fot (bladskaft)
lucidus lysande, glänsande
luteo-alba gulvit
luteolus gulaktig
luteus rent gul
lychnitis lik ett ljus
macranthus storblommig, långblommig
macro stor
macrophylla storablad
maculatus fläckig
maculosus fläckrik
magnus stor
majalis blommande i maj
major, majus större
malacoides klentbyggd
mammillatus vårtbärande
marginata markerade bladkanter
marinus växer vid havet
maritimus växer vid havet
masculus manlig
matronalis fru-
maximus störst mycket stor
medius som är mitt i mellan
melano- svart
micans glänsande, skimrande
micr(o)- liten
micranthus småblommig
microlepis med små fjäll
militaris soldat
millefolium tusenblad
minima minst
minimus minst, mycket liten
minor, minus mindre
minutissima liten
mirabilis underbar
mollis mjuk
mono- en-
monogynus med en pistill
monophyllus enbladig
monorchis med en rotknöl
montanus växer på berg
monticola växer på berg
morio narr
moschatus myskluktande
mucronatus med udd
multi- mång-
multifidus mångflikig
muralis växer på murar
muscosus mosslik
myrsinites myrtenlik
myrtinervis med dunkla (mörka) nerver
nanus liten
napellus liten rova
natans simmande
neglectus förbisedd
nemoralis i lundar växande
nemorosus växer i lundar
nicaensis från Nizza
niger, nigra, nigrum svart
nigrescens svartnande
nigricans svartnande
nitidus skinande, glänsande
nivalis växer vid snö
niveus snövit
nobilis ädel
noctiflorus blommande om natten
nodosus knutig
nudicaulis med bar stjälk
nummularia som små runda mynt
nutans nickande
nymphaeoides näckroslik
obliqua olika blad eller sidor
obscurus mörk
obtusus trubbig
occidentalis västlig
octopetalus med åtta kronblad
odoratior mer doftande
odoratissimus högst väldoftande
odoratus välluktande
oelandicus från Öland
officinalis använd som läkemedel
-oides liknar något
opacus mörk
oppositifolius med motsatta blad
orbicans rundad
orientalis österländsk
ornithopoda fågelfot
ovalis oval
ovatus äggrund
ovolum fröämne
oxyacantha vasstornig
pallens blek
pallescens bleknande
paludosus växer i kärr
palustris i myrar växande
paniculatus med blomvippa
paradoxus med besynnerligt utseende
parviflorus småblommig
parvulus mycket liten
parvus liten
pastoris herde
patens vidöppen
patulus öppen, utbredd
pauciflorus fåblommig
pecten kam
pectinatus kamlikt utgrenad
pedatus fot
pedemontana bergsfot
pedicel blomskaft
peltatus sköldlik
pendula hängande
pennatus fjäderlik
pentandrus med fem ståndare
perennis flerårig
perfoliatus stjälkomfattande
perforatus genomborrad
periclymenus omslingrande
persicus persisk
perulae höljet
petal kronblad
petaloid kronbladsliknande
petiole bladskaft
petraeus växer på klippor
petreus stenlik el. bland stenar
phyllus blad
pilocellus hårört
pilosus hårig
pinnatifida fjäderlika blad
pinnatus med parvis ordnade småax
pisiformis ärtlik
planifolius plattbladig
platyphyllus bredbladig
pleno fylld
plicatus veckad
plumarius fjäderlik
pneumonanthe lungblomma
polaris växer i polartrakter
politus kal, glatt
poly- mång-
polyanthemus med många blommor
polyanthus många blommor
polygonatum med många knän
polyphyllus med många blad
polystictus med många prickar
posticus bakre
praecox tidig
pratensis växer på ängar
procerus hög
procumbens stammen ligger på marken, rotar sig ej
prolifera förökas lätt, skottalstrande
pruinosus täckt med frost
pseud-, pseudo- falsk
puberulent täckt med fina hår
pubescens småluden
pulchellus liten och vacker
pulcher vacker
pulchrum vacker
pulverulenta bepudrad
pumilis låg, liten
punctatus fläckig, punkterad
purpureus purpurröd
pusillus mycket liten
pygmaeus dvärg-, småvuxen
pyramidalis pyramidlik
pyrenaicus från Pyrenéerna
quadri- fyra
quinque- fem
racemosus med klase
radiatus strålformig
radicans rotslående
radicatus med lång rot
ramosus grenig
rapunculus med uppsvälld rot
rectus rak, upprätt
redivivus levande upp igen
redolens väldoftande
regalis, regius kunglig
regius kunglig
remotus gles
repens krypande
reptans krypande, rotslående
reticulatus nätlik
revolutus bakåtrullad
rigidus styv
riparius strand
rivalis växer vid bäckar
rivularis växer vid bäckar
roseus rosenröd el. rosdoftande
rotundatus rundad
rotundifolius runda blad
-rhinus -näsig
-rhizus -rotig
rubellus rödlätt
ruber, rubra röd
rubescens rodnande
rubiginosa brunröd
ruderalis växer på grusiga ställen
rufescens rodnande
rufinervis med ljusröda nerver
rufinus brunröd
rufus rödaktig
rugosus rynkig
rugulose lättrynkiga
rupestris växer på berg
rupicola stenälskande
rusticus lantlig
rutilus rödaktig
sagittatus pillik
sagittifolius med pillika blad
salicinus lik Salix (pil), långa blad
salinus saltväxt
sangiuneus blodröd
sanguinale blodröd
sarmentaceus bildar rankor
sativus odlad
saxatilis växer bland stenar
saxifraga stenbrytande
scaber, scabrum sträv
sclerophyllus med fasta blad
scoparius kvastlik
scoticus skotsk
scutellatus med små sköldar
secundus ensidigt
sempervirens ständigt grön
senescens åldrande, "grå"
sepium växer vid häckar
septentrionalis nordlig
sericeus sidenglänsande
serotinus sen
serphyllifolius timjanliknande blad
serpyllum som timjan
serratifolia sågtandad
serrotinus sen
sessiliflorus med oskaftade blommor
setaceus borstlik
sexangularis sexkantig
si(y)lvaticus växer i skog
si(y)lvestris växer i skog
simplex enkel
simulans liknande
solidus tät
somniferus sömngivande
spadiceus brun
speciosus vacker
spectabilis ståtlig
-spermum -fröig
sphaericus klotrund
sphaerocephalus rundhuvad
spicatus med ax
spinosus taggig
spurius falsk, oäkta
squamatus fjällig
squarrosus utspärrad
stagnalis växer på sumpiga ställen
stellaris stjärnlik
stenophyllus smalbladig
sterilis steril, mager
stoloniferus med krypande skott
striatus strimmig
strictus stängd el. rak, styv
strigosus strävborstig
stygius skall undvikas, giftig
suaveolens välluktande
sub- något, lite, nästan..
subulatis sylformig
succisa tvärhuggen
suecicus svensk
suffocans kvävande
sulcatus fårad
sulphureus svavelgul
superbus stolt
supinus bakåtböjd, liggande
tectorum tak-
tenellus späd
tenuis fin, smal
tenuissimus mycket fin
terrestris växer på land
tetra- fyr(a)-
tetragonus fyrkantig
tetralix fyrradig
thyrsiflorus med blommor i spira
tinctorius färgväxt
tomentosus filtluden
tortuosus vriden
trachelius med hals, halsformig
tremulus dallrande
tres tre
tri- tre-
triandrus med tre ståndare
trichoides hårlik
tricolor trefärgad
trifidus treflikig
tripolium trefalt grå
trivialis vanlig
tuberosus med knölar
uliginosus växer på sanka ställen
umbellatus med flock
uni- en, ett
uniflorus enblommig
urbanus, urbicus växer vid städer
urens brännande
ursinus björn-
vagans vitt spridd
vaginatus slidbärande
variabilis, varius föränderlig
variegatus brokig
venosus ådrig
veris vårens
vernalis, vernus blommar på våren
verrucosus vårtig
versicolor med växlande färger
verticillatus kransställd
verus äkta
vescus ätlig
vesicaria med blåsor
vestitus luden
villosus mjukhårig
vincetoxicum motgift
violaceus violett
virens, viridis grönskande, grön
virgatus risig
viridis grön
viscaria limväxt
viscosus klibbig
viviparus med groddknoppar
vulgaris allmän
vulneraria sårläkande
xerophilus älskande torr mark