Groa

Älfva.

Far: Sigtrygg

Bosatt: Asgård, Ydalar, Ysäter 1) Egil bor med sin första hustru Groa i Ysäter, en väl omgärdad, behagligt inredd och guldprydd borg vid Elivågor.
Död:  1) Frostnätter, snöstormar och hagelskurar kommo; men icke Egil. Då trånade växtlighetsdisen bort och dog. På dödsbädden sade hon till sin son Od-Svipdag, att om han behöfde hennes hjälp, skulle han gå till hennes graf och kalla på henne. Hennes lik lades i en grift, byggd på en berghäll, med väggar, tak och dörr af tunga stenblock.


Familj med Halvdan

Vigsel:  1) I Groas andra äktenskap är hon Halvdans första hustru.

"Halfdan vardt betagen af växtlighetsdisens skönhet och bad henne följa honom till Aurvangalandet och stanna där. Väl tyckte Groa, att Halfdan var den vackraste bland ynglingar"

Barn:
Gudhorm


Familj med Egil

Vigsel:  1) Groa är Egils första hustru och han hennes första make
Fosterfamilj: Asgård, Ydalar, Ysäter 1) Enär Egil och Groa länge voro utan barn, upptogo de som fosterbarn en gosse, Tjalve, och en flicka, Raskva, som de hittat i en damm.

Barn:
Röskva
Svipdag
Tjalve


Familj med Hafle

Noteringar
Groa är en växtlighetsdis

"Där födde hon en son, som ej var Halfdans, utan Egils. Sonen kallades Od-Svipdag. Ett år därefter födde hon med Halfdan en son, som fick namnet Gudhorm. Hon kände sig dock alltid som en främling i Halfdans hem. Hon led af tanken att vara maka till den man, som blifvit hennes faders bane, och hennes hjärta trängtade efter Egil. Efter några års förlopp blef hon fördenskull bortsänd af Halfdan, och hon begaf sig med sin unge son Od-Svipdag tillbaka till Svitiod det stora, där hon väntade på Egils återkomst." - Fädernas gudasaga, Viktor RydbergKällor
 1) Fädernas gudasaga av Viktor Rydberg (1906)<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.3, Programmet tillhör: Anna Klevebäck