Information om släktträdet över de nordiska gudarna

Välj den gud du vill veta mer om i listan till vänster då visas personakten till höger.


Släktträdet uppdaterat den 2007-10-21

Uppgraderat till Min Släkt 3.3, vilket innebär att man nu kan läsa den information jag har om vissa platser.
Eftersom jag bytt ISP har jag justerat adressen till min hemsida och min e-mail
Lagt till alternativa namn i listan för Mimer, Oden, Tor, Ymer och några till.

Våra nordiska gudasagor är inte en sammanhängande berättelse även om bl a Viktor Rydberg gjort ett försök i "Fädernas gudasaga berättad för ungdomen". Alla de olika historierna ska ses som fristående verk, även om många personer i dem stämmer överens i namn och egenskaper. Likväl som de inte är en sammanhängande berättelse så finns det heller ingen genomtänkt släktskap mellan individerna. Trots det har jag dristat mig till att sammanställa ett släktträd.

Släktskapet mellan individer i släktträdet är, förutom uttalade i olika källor, dessutom resultatet av två olika källors beskrivning. Därmed är de flesta släktskap på längre håll aldrig beskrivna i några källor, eller ens förmmodade, utan ett resultat av de närmare släktskapen som beskrivits. En annan svårighet är att många av gudarna ibland hanterats som flera olika gudar och ibland slagits ihop med andra, beroende på källa.

Många av gudarna går under flera namn. Alla varianter av namn som jag stött på finns angivna under Noteringar för varje gud. Dessutom är de vanligaste även inlagda i namnlistan till vänster. Det finns mycket mer än dessa namn i nordiska gudasagorna.

Jag har begränsat mig i beskrivningen av gudarna då det finns många bra sidor på Internet som på ett ypperligt sätt beskriver dem. Några av dem har jag använt som källor (se nedan).

Källor

Bakgrunden till att jag tog mig tid att sammanställa detta släktträd var att jag läste Viktor Rydbergs "Fädernas gudasaga berättad för ungdomen" från 1887. Som hjälp för att sammanställa släktträdet har jag använt Projekt Rydbergs versioner av

Dessutom