Litteraturhänvisning och källor i släktforskningen

( GS1-GS2 ) Gamla Steneby del 1 - 2, av Steneby Hembygdsförening 1989.

( GREA ) Greasläkten av Ivan Lövgren 1955.

( BHS ) Bågenholm - Håbolssläkten av Ivan Lövgren 1963.

( KSH5 ) Karlstads stifts herdaminne av Anders Edestam.

( DSS ) DEN SÄGENSOMSPUNNA SLÄKTRN av jan Wegelius.

( D ) DALBOR av Anders Edestam.

( SURS ) GENEALOGIA SURSILLIANA 1850 och 1971.

( JÄRBO ) JÄRBOADELN av Gustav Regeskog 1992.

( LS ) LAXARBY SOCKEN av Laxaeby Hembygdsförening 1991.

( BÄ ) BÄCKEBOKEN Bäckefors av Hembygdsförening 1977.

( ED ) BOKEN OM DALS-ED av Edstraktens Fornminnes- och Hembygdsförening 1976.

( TÖ ) UTDRAG UR TÖSSE HÄRSDS DOMBÖCKER nr 4 av Anders Edestam.

( VHD ) VEDBO HÄRADS DOMBÖCKER 1612 - 1732, av Anders Edestam.

( NHD ) NORDAL HÄRADS DOMBÖCKER 1612 - 1732, av Anders Edestam.

( FP ) FINLANDS PRÄSTERSKAP av Svolathi.

( Ö ) ÖDSKÖLT-VÅR HEMBYGD av Ivan Johansson.

( HJ ) HÅBOLSSLÄKTENS HÄROLD 1985 I sid 10-11.

( Ä ) ÄRTEMARK En dalslandssocken av Ivan Löfgren.

( BAGD ) BESKRIVNING AV GREVSKAPET DAL av Anders Lignell.

( HB ) HÅBOL En socken på Dal av Tor Emers.

( INGEVALD ) INGEVALDSSLÄKTEN av Olof Ljung.

( KROPPE ) KROPPEFJÄLL av Gottfrid Andersson m.fl.

( TCoJC ) The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints.


( Startsida ) - ( Åter )